Het KFPS is op zoek naar een Hengstenkeuringscommissielid (HKC)

De koninklijke vereniging ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’ (KFPS) is opgericht in 1879 en daarmee het oudste paardenstamboek van Nederland. Het KFPS beheert de belangen en bewaakt de kwaliteit van het Friese paard voor 10.000 leden in meer dan 70 landen. Vanuit Drachten werken negen medewerkers in vaste dienst en 26 actieve juryleden gepassioneerd aan ‘verbondenheid, betrouwbaarheid, respect en professionaliteit’, de kernwaarden van het KFPS.

Het KFPS is op zoek naar een

Hengstenkeuringscommissielid (HKC)

Als lid van de Hengstenkeuringscommissie ben je verantwoordelijk voor de selectie van hengsten voor de dekdienst. De selectie van de hengsten vindt plaats overeenkomstig het selectiebeleid. De commissie wordt ondersteund door de manager keuringszaken. De commissie is in haar functioneren verantwoording verschuldigd aan de directie, maar is ten aanzien van de besluitvorming autonoom. De Hengstenkeuringscommissie geeft, na overleg met de Verrichtingsjury, het bestuur een bindend advies over het inschrijven van hengsten in het stamboekregister.
De commissie bestaat uit drie leden, waarvan tenminste twee leden van de inspectie. Het KFPS is op zoek naar het derde commissielid. De voorkeur gaat uit naar iemand die ervaring heeft in de sport en over ruime ervaring beschikt ten aanzien van het inschatten van sportaanleg.

Jouw profiel

• ruime kennis en ervaring van de fokkerij, exterieur en sport van het paard in het algemeen;*
• ruime kennis van genetica en fokkerij;
• ruime kennis van het verervingspatroon van goedgekeurde hengsten;
• ruime ervaring bij het inschatten van sportaanleg van jonge paarden (bij voorkeur ervaring met het opleiden van jonge paarden);
• ruime ervaring om van (oudere) sportpaarden de genetische component van de sportaanleg te kunnen inschatten;
• in staat om ongelijksoortige kenmerken en eigenschappen evenwichtig tegen elkaar af te wegen;
• een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
• bereid en beschikbaar om de genoemde taken tevens in het buitenland uit te voeren;
• integer en van onbesproken gedrag, onafhankelijk en objectief;
• houdt zich aan de gedragscode voor functionarissen van het KFPS;
• communicatief vaardig en met een goede uitdrukkingsvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk;
• een teamplayer.

Wij bieden:
Een zeer interessante functie waarbij in hoge mate bijgedragen wordt aan de fokkerij van het Friese Paard. De benoeming van de hengstenkeuringscommissie is op voordracht van het bestuur een taak van de ledenraad. Het is voor een periode van 1 jaar met een mogelijkheid tot herbenoeming per jaar tot een maximale aaneengesloten periode van 8 jaar. Je start het aankomend hengstenselectie-traject met de eerste bezichtiging eind november.

Belangstelling?

Ben je de vakman/vakvrouw met veel kennis en ervaring in de sport? Stuur dan je motivatie en cv vóór 1 september a.s. naar nynkebakker@kfps.nl Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de afdeling personeelszaken, Nynke Bakker (0512-523888). De eerste ronde gesprekken staat begin september gepland.

* Noot: Niet alle hierboven aangegeven competenties hoeven bij alle drie de commissieleden in gelijke mate aanwezig te zijn. Bij de benoeming van een nieuw lid zal gekeken worden welke competenties de meeste nadruk dienen te krijgen, zodat de genoemde competenties in de commissie als geheel toereikend aanwezig zijn.

Klik  hier door voor het downloaden van de pdf van deze vacature Hengstenkeuringscommissielid

Vorig artikelHet KFPS is op zoek naar een ervaren Manager Keuringszaken
Volgend artikelReitse van de Pôle (Waander 512) veulenkampioen It Fryske Greidhynder