46 nieuwe Preferente merries

Annichje fan Bokkum Model Sport Preferent AAA Foto: Karin Sevink

Het KFPS heeft de afgelopen maanden 46 nieuwe Preferente merries erbij gekregen. In Phryso oktober een artikel met daarin de eerste 29 merries, in de volgende editie volgt een uitgebreide lijst met de andere 17. Merries krijgen deze bijzondere onderscheiding wanneer ze tenminste vier nakomelingen hebben die minimaal het Sterpredicaat voeren. Het Preferentschap is een prachtig eerbetoon voor de fokker en zijn fokmerrie.

Bekende en minder bekende merries

De nieuwbakken Preferente merries hebben een grote variëteit aan vader- en moederlijnen. Sommigen zijn heel bekend, zoals het Paard van het Jaar 2011 en winnaar van de Centrale Keuring: Annichje fan Bokkum Model Sport Preferent AAA (Ulke 338 x Gaije 295). En wat te denken van de moeder van Gerben 479: Seija van de Olde Mette Moate Ster A Preferent (Sape 381 x Rypke 321) en de moeder van Willem 508: Tjanneke L. Ster Preferent (Folkert 353 x Tsjomme 329). De dubbel Preferente Femke fan Dedgum Ster Prestatie (Oepke 366), de moeder van Jehannes 484, zag dit jaar twee Olof 315-dochters Preferent worden: Renske J. van Dedgum Kroon AA en Willie fan Dedgum Kroon Sport, die postuum Preferent werd.

Lijst met merries én afstammelingen

Kortom: mooie verhalen achter speciale paarden. In Phryso oktober staan de eerste 29 Preferente merries centraal en komen een aantal fokkers en eigenaren aan het woord. In een volgende editie volgen de andere 17 nieuwbakken Preferente merries.

Klik hier door voor de volledige lijst met 46 Preferente merries

Klik hier door voor de lijst van de eerste 29 Preferente Merries met hun afstammelingen die in Phryso oktober 2020 staan vermeld