96 hengsten gekwalificeerd voor deelname tweede bezichtiging

Van de 107 hengsten die in december werden aangewezen voor de tweede bezichtiging, hebben zich 96 hengsten gekwalificeerd voor deelname. Dit betekent dat het aantal afvallers na het sperma- en röntgenonderzoek zeer gering is. Deels heeft dit te maken met een reglementswijziging. Vanaf dit jaar moet van alle hengsten wel een spermaonderzoek zijn uitgevoerd, maar de hengsten hoeven voor de tweede bezichtiging nog niet aan de reglementaire normering te voldoen. Hengsten die nog niet aan deze normering voldoen, hebben tot 15 mei de tijd om alsnog een toereikend rapport te overleggen. Van de deelnemende hengsten hebben er 12 nog niet aan de normering voldaan. Dit betekent dat de aanwijzing van hengsten voor de voorrijdagen (vanaf juni), onder het voorbehoud van een toereikende spermakwaliteit wordt gedaan. Dit geldt overigens ook voor het veterinaire onderzoek dat direct na afloop van de tweede bezichtiging plaatsvindt.

De beoordeling tijdens de tweede bezichtiging vindt dit jaar aan de hand plaats in een driehoeksbaan. Voorgaande jaren bestond de tweede bezichtiging uit een beoordeling in de kooi, waarna de hengsten in de derde bezichtiging aan de hand getoond werden. Besloten is om bij wijze van pilot deze tweede beoordeling in de kooi te laten vervallen. Dit betekent ook dat er dit jaar geen derde bezichtiging is. Beoogd wordt, om (net als vorig jaar) meer hengsten aan te wijzen voor de voorrijdagen en de beoordeling van de beweging meer te verleggen naar de verrichting onder het zadel en aangespannen. De voorrijdagen hebben in feite de functie van een derde bezichtiging gekregen en zullen ook voor iedereen toegankelijk zijn. Uitgangspunt van deze aangepaste werkwijze is, dat er meer rechtstreeks op het fokdoel wordt geselecteerd. Immers goed bewegen aan de hand of in de kooi is niet primair een doelstelling. Het gaat om de manier van bewegen onder het zadel of aangespannen. De voor de voorijdagen aangewezen hengsten zullen, net als voorgaande jaren, op zaterdag tijdens de keuring van de stamboekhengsten gepresenteerd en toegelicht worden.

Voor de hengsten die deze week niet voor de voorrijdagen worden aangewezen is er de mogelijkheid om zich middels de herkansing alsnog te kwalificeren. Tijdens de herkansing worden de hengsten zowel aan de hand als onder het zadel of aangespannen beoordeeld. De herkansing vindt in juni plaats.

De lijst met deelnemende hengsten is hieronder te downloaden. Van de hengsten zijn de fokwaarden voor exterieur en beweging weergegeven. Net als bij de stamboekhengsten is voor deze jonge hengsten ook de totaalindex vermeld. In de totaalindex wordt de kwaliteit van de afstamming, de lineaire score tijdens de eerste bezichtiging en het verwantschap op een optimale wijze ingewogen.

De tweede bezichtiging vindt plaats in het WTC-Expo in Leeuwarden en start donderdag om 8.45.

lijst deelnemende hengsten

Vorig artikelSubtop: Friese paarden maken indruk op IICH Groningen, Marsja en Geke vallen op
Volgend artikelHengstenkeuring zaterdag 11 januari live bij Omrop Fryslân in vier talen