Aanlegtesten beloond met predicaat

Corina Conradi met Kroonmerrie Yersie C. (Hessel 480), die een topscore van 89 punten haalde voor haar IBOP (Foto: Ingrid Truijens)

Friese paarden die bovengemiddelde scores realiseren op aanlegtesten krijgen een predicaat toegekend. De ledenraad van het KFPS heeft hiervoor op vrijdag 22 november tijdens de ledenraadsvergadering groen licht gegeven.

A, AA en AAA

De predicaten zijn van toepassing op paarden die een ABFP-test, een CO en een IBOP hebben doorlopen. Bij een score tussen 73 en 77 punten krijgen paarden de toevoeging
A, bij 77 tot 82 punten AA en wanneer het resultaat 82 punten of meer is dan wordt het predicaat van een paard weergegeven als AAA. De toekenning van dit predicaat zal met terugwerkende kracht ingevoerd worden.

Voorzitterswissel

Tijdens de ledenraadsvergadering namen twee mensen afscheid. Voor Margriet van der Weide was het haar laatste vergadering, ze heeft de termijn erop zitten. Ook voorzitter Bert Wassenaar heeft het stokje doorgegeven. Wiebe Wieling is de nieuwe voorman van het KFPS. Wieling geniet bekendheid als voorzitter van De Friesche Elf Steden en was voorzitter van het ooit zo succesvolle Indoor Friesland. Zelf heeft Wieling een Fries paard, een 22-jarige dochter van Heinse 354.

Besluitenlijst ledenraadsvergadering najaar 2019 
Vaststellen verslag voorgaande vergadering akkoord
Meerjarenbegroting 2020-2024 akkoord
Begroting 2020 akkoord
Vaststellen contributie en tarieven 2020 akkoord
Jaarplan 2020 akkoord
Voordracht benoemingen
Voorzitter: dhr. Wiebe Wieling akkoord
Inspectie: Mw. Corrie Terpstra – van der Meer akkoord
Inspectie: dhr. Jan Hellinx akkoord
Jury: dhr. Manuel Gasseling akkoord
Jury: mw. Wieneke Blom akkoord
Jury: dhr. Peter de Meulmeester akkoord
Verrichtingsjury: mw. Esther Reen akkoord
Vertrouwenscommissie: mw. Annemiek Mandemaker akkoord
Tuchtcommissie: mw. P.A. van der Vliet akkoord
Voorstel wijziging registratiereglement akkoord
Upgrade nakomelingen van goedgekeurde hengsten uit de periode dat ze een dekvergunning voor bijboek 1 hadden akkoord
Wijziging regelgeving preferentschap van hengsten akkoord
Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement akkoord