Agenda ledenraadvergadering 3 juli

De Ledenraadsvergadering voorjaar 2019

De regio- en ledenraadsvergaderingen welke gepland stonden voor de maand mei zijn als gevolg van de corona-perikelen geannuleerd. Om een aantal noodzakelijke zaken van huishoudelijke aard te behandelen, zoals de behandeling van de jaarcijfers en een aantal benoemingen, vindt er 3 juli een ledenraadsvergadering plaats. In deze vergadering zullen ledenraad en bestuur tevens van gedachten wisselen over een herijking van het besluitvormingsproces bij de goedkeuring van hengsten, naar aanleiding van de discussie die ontstaan is na de goedkeuring van de hengst Boet 516. De (overige) agendapunten die gepland stonden voor mei, zullen geagendeerd worden voor de regiovergaderingen in november.

Agenda ledenraadsvergadering 3 juli 2020

Concept Notulen KFPS Ledenraad 22 november 2019

Jaarverslag_2019

Jaarplan 2020

Agendapunt 9 herijking hengstenselectietraject

Bijlage 9 Voorstel wijziging HK reglement