Blog Centraal onderzoek

Op 8 september is het Centraal onderzoek 2020 van start gegaan met 15 hengsten. Via deze Blog informeren we belangstellenden over de voortgang van het verrichtingsonderzoek. Als gevolg van de corona-maatregelen zal het CO dit jaar helaas niet voor publiek toegankelijk zijn. De eindbeoordelingen op 17 oktober en 14 november zullen via de live stream te volgen zijn.

24 september: eerste observatie met gastruiters
Vandaag zijn de hengsten voor het eerste gereden door de gastruiters. Net als vorig jaar zijn Femke Beljon en Hergen van Hall de gastruiters. De gastruiters informeren de jury over hun bevindingen. De rijdbaarheid vormt een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke besluitvorming van de jury. De hengst Foppe van de Pôle (Hessel 480 x Jisse 433) werd tijdens de nalevering alsnog ingecheckt voor het CO. Deze mogelijkheid werd ook geboden aan de hengst Dietmer fan ‘e Ridderdijk (Omer 493 x Doaitsen 420). Hij werd echter afgemeld en krijgt volgend jaar weer de gelegenheid om in te stromen tijdens de voorrijdagen. De hengst Doede van de Marne (Jehannes 484 x Jasper 366) miste een voorrijdag en kreeg alsnog de mogelijkheid zich te presenteren, maar werd afgewezen door de jury. Van drie hengsten werd helaas afscheid genomen: Drys út de Westereen (Omer 493 x Arjen 417), Frederik fan Marksate (Jehannes 484 x Anders 451) en Faust B (Maurits 437 x Haitse 425). Faust was licht kreupel en zal volgend jaar opnieuw instromen.

14 september: even voorstellen
In het CO-team zijn dit jaar de nodige wijzigingen aangebracht. Alleen amazône Stephanie Berends maakte vorig jaar deel uit van het ruiterteam. Naast Stephanie bestaat het ruiterteam uit Marrit Reusien, Margot Arkema en Joyce van der Leest-Dekker. Het menteam blijft met Ito Werkman en Udo de Haan ongewijzigd. Het CO staat net als voorgaande jaren onderleiding van Koos Naber. Nieuw is ook Daniella Smit die als stalmanager verantwoordelijk is voor de verzorging van de hengsten.


v.l.n.r.: Stephanie, Joyce, Marrit en Margot

11 september: de eerste week zit er op
De eerste week van het CO zit er op. De 15 hengsten zijn dinsdag ingecheckt en het ruiterteam is met de training begonnen. In de eerste week van het onderzoek vindt altijd de laryngoscopie plaats, waar de kelen worden gecontroleerd op cornage. De filmpjes van de keelopnames zijn inmiddels door de beoordelingscommissie beoordeeld. In het vierklassige systeem, dat ook reglementair zal worden vastgelegd, werden 10 hengsten in de meest gunstige klasse ingedeeld, terwijl 5 hengsten in de klasse ‘acceptable’ zijn ingedeeld. Er zijn daarmee geen hengsten ‘onacceptabel’ bevonden, hetgeen tot verdere uitsluiting van het CO zou hebben geleid, overeenkomstig het recent vastgestelde beleid.