Blog Centraal onderzoek

Op 8 september is het Centraal onderzoek 2020 van start gegaan met 15 hengsten. Via deze Blog informeren we belangstellenden over de voortgang van het verrichtingsonderzoek. Als gevolg van de corona-maatregelen zal het CO dit jaar helaas niet voor publiek toegankelijk zijn. De eindbeoordelingen op 17 oktober en 14 november zullen via de live stream te volgen zijn.

4 november: trainen in een ochtendzonnetje
De hengsten hebben nog anderhalve week te gaan tot de eindbeoordeling. Ze zijn fris en laten in de training een mooie progressie zien. Maandag zijn de hengsten aangespannen, gisteren werden ze onder het zadel gereden en vandaag werden de hengsten voorbereid op de observatie van vrijdag als ze gereden zullen worden door gastmenner Demi van Nispen. Morgen hebben ze een rustig dagje. De paarden worden veel buiten getraind en dan is het uiteraard genieten bij een fris novemberzonnetje, zoals het filmpje hieronder laat zien.
IMG_4369

29 oktober: ook Foppe van de Pôle aangewezen voor tweede deel CO
Voor de hengst Foppe van de Pôle heeft de uitgestelde beoordeling in de discipline rijpaard goed uitgepakt. Met een nette score van 82 punten wist hij zich royaal te kwalificeren voor het tweede deel van het CO, in de anagespannen disciplines. Doordat hij twee weken later dan de andere hengsten aan het CO begon, kreeg hij deze mogelijkheid van de jury. Foppe is hiermee de tweede zoon van de in Amerika gestationeerde hengst Hessel 480 van het viertal dat nog deel uitmaakt van het CO. Foppe komt uit een Stermerrie van Jisse 433, gevolgd door een Stermerrie van Anton 343 en een Preferente Veulenboekmerrie van Doeke 287. Een merrielijn uit stam 121. Uit deze merriestam werd nog niet eerder een hengst goedgekeurd.

Bij deze observatie werden alle vier de hengsten tevens voor de eerste keer voorgesteld door een gastmenner: Henk Hammers. De eindbeoordeling in de aangespannen disciplines vindt plaats op zaterdag 14 november en zal weer via livestream te volgen zijn.

23 oktober: fotoshoot
De vier hengsten in het CO worden voorbereid op de eerste beoordeling met gastmenners op 29 oktober. Op deze dag zal Foppe fan ‘e Pôle de eindbeoordeling als rijpaard krijgen. Vandaag stond er een klein intermezzo voor de hengsten op het programma: de fotoshoot. Jacob Melissen heeft alle vier de hengsten op de gevoelige plaat vastgelegd. Deze foto’s vormen al vele jaren het statieportret van de stamboekhengsten, welke ondermeer ook in het Hengstenboek worden weergegeven.

19 oktober: wel of niet opnieuw instromen
Van een aantal leden kregen we de vraag op basis waarvan besloten wordt of een hengst die afvalt wel of niet een volgend jaar opnieuw mag instromen. De jury kan om verschillende redenen besluiten om een hengst de kans te geven om volgend jaar weer in te stromen. In gevallen dat een hengst een blessure heeft of andere fysieke beperkingen en de verwachte hersteltijd langer is, waardoor een eindbeoordeling te vroeg komt, wordt vaak besloten om een hengst een jaar later opnieuw in te laten stromen. Een andere reden voor later instromen kan zijn, dat aan het minder goed presteren van een hengst in de ogen van de jury jeugdigheid ten grondslag ligt. Het komt ook voor dat een hengst een onverklaarbare dip in het verrichtingsbeeld laat zien. De jury geeft in dergelijke gevallen een hengst het voordeel van de twijfel. In de gevallen dat er geen externe oorzaak voor het niet toereikend presteren voor de hand ligt, krijgt een hengst niet de mogelijkheid om opnieuw in te stromen. Later instromen is ook niet mogelijk voor hengsten die al zijn ingestroomd vanuit het voorgaande jaar en hengsten die tijdens het CO al zes jaar zijn, omdat dit de maximale leeftijd is voor deelname.
Overigens kunnen afgevallen hengsten, die niet de gelegenheid krijgen om in te stromen, gewoon deelnemen aan de herkansing. De hengst Beant fan de Lege Geaën, die zaterdag ‘groen licht’ kreeg, is hiervoor een goed voorbeeld. In dat licht gezien maakt het in de praktijk ook niet zo veel uit of een hengst nu wel of niet opnieuw mag instromen. Ook de instromers moeten zich weer kwalificeren voor het CO tijdens de voorrijdagen.

17 oktober: drie hengsten door naar aangespannen disciplines
Tijdens de eindbeoordeling vandaag zijn 3 hengsten aangewezen voor het tweede deel van het Centraal onderzoek in de aangespannen disciplines. Hiermee zijn er nog 4 hengsten in de race voor inschrijving in het stamboekregister. De hengst Foppe van de Pôle zal over twee weken een uitgestelde eindbeoordeling gaan krijgen. Deze hengst werd tijdens de nalevering ingecheckt, twee weken na de reguliere aanlevering. Uiteindelijk liepen 6 hengsten de eindbeoordeling, nadat ook de hengst Ernst K. (Markus 491 x Rindert 406) was teruggetrokken. De resultaten

13 oktober: kleine groep hengsten voor eindbeoordeling
Naar aanleiding van een laatste check van de jury is vandaag toch nog een wijziging aangebracht in de lijst met hengsten die zaterdag zullen deelnemen aan de eindbeoordeling in de discipline rijpaard. De hengst Auke van Hilberalti (Jouwe 485 x Norbert 444) is op advies van de jury teruggetrokken. Daarnaast zullen de hengsten Foppe van Gorsveld (Hessel 480 x Beart 411) en Daan van de Meikade (Hette 481 x Pier 448) het onderzoek verlaten om volgend jaar opnieuw in te stromen. De hengst Foppe van de Pôle (Hessel 480 x Jisse 433) zal gebruik maken van de uitgestelde eindbeoordeling. Hij startte twee weken later aan het CO en krijgt de gelegenheid om later beoordeeld te worden. Normaalgesproken kan hij (eventueel) wel gewoon tegelijkertijd met de andere hengsten deelnemen aan de eindbeoordeling in de aangespannen disciplines. Deze wijzigingen houden in dat er zaterdag slechts 7 hengsten deelnemen aan de eindbeoordeling.
De eindbeoordeling zal zaterdag als gevolg van de coronamaatrdegelen niet toegankelijk zijn voor publiek, maar zal wel via de livestream te volgen zijn. De beoordeling zal om 10.00 aanvangen.

9 oktober: twee hengsten naar huis
Gisteren zijn de hengsten voor de tweede keer door de gastruiters gereden, waarbij de combinaties gewisseld zijn ten opzichte van de eerste keer. De eigenaren van de hengsten zijn na afloop van de presentaties door de jury geïnformeerd over hun bevindingen. De jury geeft hierbij de eigenaren tevens een advies of het zinvol is om de betreffende hengst aan de eindbeoordeling deel te laten nemen. Het kan zijn dat in dit advies nog een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de aanleg voor de wagen. Vandaag werden alle hengsten voor de eerste voor de jury voor de wagen gepresenteerd om een eerste indruk te krijgen. In de voorgaande weken zijn de hengsten ook op vrijdag voor de wagen getraind. Op basis van het advies van de jury werd van twee hengsten afscheid genomen: 20 Douwe van de Weerdshof (Omer 493 x Doaitsen 420) en 50 Doede H (Alwin 469 x Meinse 439). Zaterdag over een week vindt de eindbeoordeling plaats in de discipline rijpaard. Deze eindbeoordeling zal via de livestream te volgen zijn.

1 oktober: variatie in de training
In het trainingsschema wordt zoveel mogelijk variatie aangebracht. De vierde week is op maandag begonnen met een reguliere training onder het zadel. Op dinsdag hebben de paarden een lichte training gehad in de vorm van een bosrit in stap. De buitenlucht houdt de hengsten fris. Om deze reden worden de hengsten ook na iedere training buiten uitgestapt. Op woensdag zijn de hengsten voorbereid op de tweede observatie van de jury met gastruiters welke op donderdag heeft plaatsgevonden. Op woensdag is ook verrichtingsjurylid Nella Bijlsma aanwezig om de hengsten te observeren. Ze neemt tevens de hengsten door met trainingsleider Koos Naber door en wordt de wijze van training besproken. Donderdag zijn na de observatie van de jury nog een aantal hengsten door dierenarts Astrid Bos op het harde onder de loep genomen. Vrijdags worden de hengsten aangespannen getraind door Ito Werkman en Udo de Haan.
Volgende week donderdag vindt de derde observatie van de hengstenkeuringsjury plaats, waarbij de hengsten greden worden door de CO-amazônes. De eigenaren zullen bij deze observatie door de jury bijgepraat gaan worden over de voortgang. Hierin worden de eigenaren geadviseerd over deelname aan de eindbeoordeling op 17 oktober.

30 september: nog 13 hengsten in de race
Nadat vorige week bij de eerste observatie met gastruiters drie hengsten zijn afgevallen en bij de nalvering nog één hengst werd ingecheckt is het aantal hengstn in het onderzoek op dit moment 13. In het onderstaande overzicht is de status weergegeven van alle hengsten die dit jaar zijn aangewezen voor de voorrijdagen en de hengsten die zijn ingestroomd vanuit het selectietraject van vorig jaar.
Status van hengsten aangewezen voor de instructiedagen

24 september: eerste observatie met gastruiters
Vandaag zijn de hengsten voor het eerste gereden door de gastruiters. Net als vorig jaar zijn Femke Beljon en Hergen van Hall de gastruiters. De gastruiters informeren de jury over hun bevindingen. De rijdbaarheid vormt een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke besluitvorming van de jury. De hengst Foppe van de Pôle (Hessel 480 x Jisse 433) werd tijdens de nalevering alsnog ingecheckt voor het CO. Deze mogelijkheid werd ook geboden aan de hengst Dietmer fan ‘e Ridderdijk (Omer 493 x Doaitsen 420). Hij werd echter afgemeld en krijgt volgend jaar weer de gelegenheid om in te stromen tijdens de voorrijdagen. De hengst Doede van de Marne (Jehannes 484 x Jasper 366) miste een voorrijdag en kreeg alsnog de mogelijkheid zich te presenteren, maar werd afgewezen door de jury. Van drie hengsten werd helaas afscheid genomen: Drys út de Westereen (Omer 493 x Arjen 417), Frederik fan Marksate (Jehannes 484 x Anders 451) en Faust B (Maurits 437 x Haitse 425). Faust was licht kreupel en zal volgend jaar opnieuw instromen.

14 september: even voorstellen
In het CO-team zijn dit jaar de nodige wijzigingen aangebracht. Alleen amazône Stephanie Berends maakte vorig jaar deel uit van het ruiterteam. Naast Stephanie bestaat het ruiterteam uit Marrit Reusien, Margot Arkema en Joyce van der Leest-Dekker. Het menteam blijft met Ito Werkman en Udo de Haan ongewijzigd. Het CO staat net als voorgaande jaren onderleiding van Koos Naber. Nieuw is ook Daniella Smit die als stalmanager verantwoordelijk is voor de verzorging van de hengsten.


v.l.n.r.: Stephanie, Joyce, Marrit en Margot

11 september: de eerste week zit er op
De eerste week van het CO zit er op. De 15 hengsten zijn dinsdag ingecheckt en het ruiterteam is met de training begonnen. In de eerste week van het onderzoek vindt altijd de laryngoscopie plaats, waar de kelen worden gecontroleerd op cornage. De filmpjes van de keelopnames zijn inmiddels door de beoordelingscommissie beoordeeld. In het vierklassige systeem, dat ook reglementair zal worden vastgelegd, werden 10 hengsten in de meest gunstige klasse ingedeeld, terwijl 5 hengsten in de klasse ‘acceptable’ zijn ingedeeld. Er zijn daarmee geen hengsten ‘onacceptabel’ bevonden, hetgeen tot verdere uitsluiting van het CO zou hebben geleid, overeenkomstig het recent vastgestelde beleid.

Videomateriaal
2 juni Voorrijdagen aangewezen hengsten 2020
klik hier voor deel I 
klik hier voor deel II 
12 juni herkansing Hengsten HK-2020, klik hier voor de video
4 augustus Voorrijdagen aangewezen hengsten HK 2020, klik hier voor de video
8 september Aanlevering CO hengsten, klik hier voor de video