Strategische keuzes

‘Tijdens de afgelopen vergaderingen van de regio’s en de Ledenraad stond met name het KFPS-strategieplan centraal. In de vergaderbijlage kon u lezen waar dit...

Teugels vieren?

‘De afgelopen maanden is er veel gesproken en gediscussieerd over de koers van het stamboek voor de komende vijf jaar. Eerst in vier discussieavonden...

Een week vol verwondering

Eén van de mooie dingen van ons stamboek is dat je de fokkers van het Friese paard in alle delen van de wereld tegenkomt....

Veelzijdig

De afgelopen maand heeft de Friese paarden ‘mienskip’ afscheid moet nemen van een van de ‘dragers van het Friese paard’, Bob Hofstee. Als tuigpaardenman,...

Centraal onderzoek Blog

Middels deze CO-Blog worden belangstellenden geïnformeerd over de voortgang van het Centraal onderzoek 2020 dat op dinsdag 10 september van start is gegaan. Deelnemende hengsten beoordelingsschema 10...

Hoogtepunten

Ik weet niet hoe het u is vergaan in de maand september, maar voor mij was het een maand met een volle agenda en...

Pilot

November is de maand waarin bij de jonge hengstenselectie de ultieme beslissingen worden genomen. Welke nieuwe hengsten zullen worden toegevoegd aan het elitegezelschap van...

Afscheidsinterview Bert Wassenaar in noordelijke kranten

Het is de kranten in Noord-Nederland niet ontgaan: KFPS voorzitter Bert Wassenaar neemt afscheid. Zowel in de Leeuwarder Courant als het Friesch Dagblad van...

Mijn laatste …

Na acht jaar in het bestuur te hebben gezeten waarvan de laatste zes jaar als voorzitter, was vrijdag 22 november jl. mijn laatste vergadering....

Meer nieuws van phryso