Walt 487 zet sportcarrière voort in Amerika

Walt 487 (Gjalt 426) vliegt vandaag naar de Verenigde Staten, waar hij een nieuw thuis krijgt bij Black Rock Friesians in Californië. Sybren Minkema...

Meerjarenbeleid: Graag uw input!

Het KFPS zal in de komende regiovergaderingen een nieuw meerjarenbeleidsplan voorleggen aan de leden. In dit meerjarenbeleidsplan (MJBP) zullen de speerpunten van het KFPS-beleid...

Objectiveren

Tijdens de laatste Ledenraadsvergadering nam het bestuur het voorstel terug om van de Preferentverklaring van hengsten weer een inspectietaak te maken. Dit in plaats...

Meer nieuws van phryso