Centraal onderzoek Blog

Middels deze CO-Blog worden belangstellenden geïnformeerd over de voortgang van het Centraal onderzoek 2020 dat op dinsdag 10 september van start is gegaan.

Deelnemende hengsten

beoordelingsschema
10 september 9.00 aanlevering
26 september 8.00 observatie met gastruiter (zadel)
3 oktober 8.00 observatie met gastruiter (zadel)
10 oktober 8.00 observatie (zadel)
11 oktober 8.00 observatie (aangespannen)
19 oktober 10.00 eindbeoordeling discipline rijpaard
1 november 9.00 observatie met gastmenner (aangesp.)
8 november 9.00 observatie met gastmenner (aangesp.)
16 november nnb eindbeoordeling aangespannen disciplines

 

10 september: Aanlevering
Van de 48 hengsten die op de deelnemerslijst stonden zijn er 24 hengsten aangemeld voor deelname aan het CO. In het voortraject zijn drie instructiedagen gehouden, die primair al doel hebben om de trainers te adviseren in de wijze van voorbereiden op het CO. Tijdens de laatste instructiedag worden de eigenaren van de hengsten door de jury bijgepraat over hun bevindingen. Dit komt er concreet op neer of de jury het zinvol acht of een hengst deelneemt. Over welke hengsten een positief dan wel een negatief advies gegeven wordt, wordt niet gepubliceerd. Immers, de eigenaar bepaald uiteindelijk zelf of een hengst gaat deelnemen.
Tijdens de aanlevering worden de hengsten door de eigen trainer voorgereden en vindt er een veterinaire keuring plaats. De vierjarige Yannick van Dulve werd tijdens de aanlevering niet door de jury geaccepteerd. De andere 23 hengsten zijn van start gegaan. Informatie over deze hengsten is hier weergegeven.
De groep van 23 hengsten bevat 14 driejarigen, 8 vierjarigen en 1 vijfjarige. Van de 9 vier jaar en oudere hengsten werden er 5 al in 2018 aangewezen, maar werd vorig jaar besloten het onderzoek een jaar later uit te voeren.
Van de lichting 2019 zijn er 4 hengsten doorverwezen naar het onderzoek van volgend jaar: Auke van de Klaster (Thorben 466 x Tjalf 443), Bronger fan ‘e Koaten (Jehannes 484 x Rindert 406), Zorro B. (Bartele 472 x Meinse 439) en Amano (Tsjalle 454 x Doaitsen 420).
Van de hengsten die niet zijn aangeleverd of waarvan het onderzoek niet is doorgeschoven vervalt de aangewezen status. Voor deze hengsten is het mogelijk om deel te nemen aan de herkansing in 2020.

24 september: twee weken onderweg
Vandaag zijn de hengsten precies twee weken onderweg. Tot nu toe verloopt het verrichtingsonderzoek prima. Alle 23 hengsten zijn gezond en fris. Het ruiterteam heeft zichtbaar veel plezier aan deze groep hengsten. Het fraaie herfstweer biedt een uitgelezen mogelijkheid om de paarden ook buiten te trainen of zoals vandaag buiten uit te stappen. Op de foto het KFPS-ruiterteam v.l.n.r. Stephanie Berends, Ludo van der Weide, Jacob van der Heide en Kenna Bakker. Het team staat net als voorgaande jaren onder leiding van Koos Naber.

Donderdag zal de eerste observatie van de jury zijn met gastruiters. Aanvang 8.00.

27 september: Aitse R.V. verlaat het onderzoek
De hengst Aitse R.V. (Hessel 480 x Jasper 366) gaat het CO verlaten. Z’n bewegingsvorm laat een minder gewenst beeld zien en dit beeld heeft zich gedurende de training niet verbeterd. Aitse R.V. is de eerste hengst die het onderzoek verlaat, waarmee de groep nu uit 22 hengsten bestaat.

2 oktober: morgen tweede observatie met gastruiters
Morgen vindt de tweede observatie plaats van de hengsten met de beide gastruiters Hergen van Hall en Femke Beljon. Aansluitend zullen de drie hengsten beoordeeld worden, die zijn aangemeld voor eventuele deelname aan het verkorte onderzoek. Tijdens de Centrale keuring zijn de hengsten gepresenteerd in een Prix St. Georges proef en morgen zullen ze opnieuw onder het zadel gepresenteerd worden, waarbij dan de focus ligt op de basisbeweging. Aansluitend wordt het exterieur beoordeeld en zullen de hengsten ook veterinair gekeurd worden. De drie te beoordelen hengsten zijn: Gijsbert (Tsjalke 397 x Reitse 272); Douwe van R. (Maurits 437 x Fabe 348) en Karst fan ’t Mounehûs (Tsjalle 454 x Fabe 348). Aanvang: 8.00.

4 oktober: Tornado Oet Oale Kloosterveen verlaat het CO
Gisteren is tijdens de tweede observaties met gastruiters door de hengstenkeuringsjury besloten dat de hengst Tornado Oet Oale Kloosterveen (Alwin 469 x Olrik 383) het onderzoek gaat verlaten. De hengst kampte met fysieke problemen. Normaalgesproken blijven de hengsten in ieder geval tot de vierde week in het verrichtingsonderzoek, de week waarin de jury de eigenaren bijpraat over de verrichtingen. Dit kan inhouden dat de jury adviseert de hengst terug te trekken. Als een paard niet optimaal getraind kan worden, kan het onderzoek ook eerder beëindigd gaan worden. In de publicaties wordt zeer summier over de achtergrond van vertrek gesproken.

De voor deelname aan het Verkorte onderzoek aangemelde hengsten zullen hieraan niet gaan deelnemen. Tijdens de beoordeling van het exterieur en de basisbeweging onder het zadel vandaag in Exloo zijn de hengsten Douwe van R. (Maurits 437 x Fabe 348) en Gijsbert (Tsjalke 397 x Reitse 272) niet de door de jury aangewezen voor het verkorte onderzoek. De hengst Karst fan ’t Mounehûs (Tsjalle 454 x Fabe 348), die net als de beide andere hengsten tijdens de Centrale keuring in een Prix St. Georges proef werd gepresenteerd, was eerder al in overleg met de jury teruggetrokken.

8 oktober: week 4, de week waarin eigenaren worden bijgepraat
We zitten inmiddels in de vierde week van het verrichtingsonderzoek en dat betekent dat er al de nodige ‘vorentscheidungen’ gaan plaatsvinden. Donderdag zullen de hengsten door de vier CO-ruiters aan de jury gepresenteerd gaan worden en zullen de eigenaren door de jury bijgepraat gaan worden. Dit kan concreet drie zaken inhouden: 1) de hengst staat er goed voor en kan de eindbeoordeling lopen op 19 oktober; 2) de eigenaar wordt geadviseerd om de hengst terug te trekken, waarbij eventueel de jury besluit dat de hengst volgend jaar weer mag melden voor de instructiedagen of 3) de hengst kan deelnemen aan de eindbeoordeling, maar zal in de laatste anderhalve week voldoende progressie moeten laten zien om bij de eindbeoordeling aangewezen te kunnen worden voor het tweede deel van het CO, in de aangespannen disciplines. Voor deze hengsten kan wellicht ook de presentatie voor de concourswagen, aanstaande vrijdag, de twijfel bij de jury wegnemen.
De hengst Alco van de Demro Stables (Jehannes 484 x Fetse 349) zal donderdag niet meer meelopen. Hij kampt met fysieke problemen en gaat op advies van de jury het onderzoek verlaten en krijgt de kans om volgend jaar opnieuw in te stromen.

11 oktober: afvallers
Donderdag zijn de eigenaren van de hengsten geīnformeerd over de voortgang. Op basis van de advisering hebben in ieder geval 3 hengsten het CO verlaten: 12 Ayke van ’n Elsmos (Alle 468 x Beart 411), 42 Zeeger T. fan ‘e Boppelannen (Tsjalle 454 x Gjalt 426) en  47 Wer ien w. (Tsjalle 454 x Tsjerk 328). Het kan zijn dat er de komende dagen nog hengsten zullen worden opgehaald op basis van het advies.
Vandaag zijn de hengsten aangespannen aan de jury getoond. Deze informatie zal bij de eindbeoordeling op zaterdag 19 oktober voor de jury een rol spelen in de besluitvorming welke hengsten worden doorverwezen naar het tweede deel van het CO in de aangespannen disciplines.

15 oktober: 14 hengsten in eindbeoordeling 
Er zullen aanstaande zaterdag 14 hengsten deelnemen aan de eindbeoordeling in de discipline rijpaard. De beide voorgaande jaren waren dit er tien. Nog drie hengsten hebben het onderzoek verlaten op basis van het vorige week door de jury gegeven advies. Het gaat om Auke van Hilberalti (Jouwe 485 x Norbert 444), Boucke van Strikkenhof (Jouwe 485 x Doaitsen 420) en Bauke K. (Fabe 348 x Fridse 423). Auke van Hilberalti krijgt de mogelijkheid volgend jaar opnieuw in te stromen. Hij was de afgelopen week onvoldoende trainbaar.