Hoe gaat het keuringsseizoen 2021 eruit zien?

Door de aanhoudende Covid 19-maatregelen, is het niet eenvoudig om precies te overzien hoe het keuringsseizoen 2021 eruit zal zien. Het is echter wel van belang om met een voorlopige planning te beginnen, zodat deelnemers aan keuringen weten waar ze aan toe zijn. Er zijn daarom een aantal definitieve en voorlopige besluiten genomen:

April, mei en juni:
besloten is, dat in deze maanden locatiekeuringen georganiseerd zullen gaan worden. Deze keuringen kunnen gezien worden als de vervangers van de stamboekkeuringen. Dit is een definitief besluit. We zullen binnenkort, samen met de trainingsstallen, beginnen met het inplannen van deze locatiekeuringen.

Datum Naam
9 april Stal de Mersken, Siegerswoude
17 april Albert Lueks, Diever
21 april De Nieuwe Heuvel, Lunteren
24 april Stal fan de Kadyk,  Sint Johannesga
30 april Stal Chardon, Jorwert
 1 mei Henswoude, Oldeboorn
5 mei De Nieuwe Heuvel, Lunteren
 7 mei Stal de Mersken, Siegerswoude
12 mei Stal Sibma, Rottum
12 mei Hendrik Eppinga, Oudemirdum
14 mei Stal Gebr. Van Manen, Ede
22 mei Stal Albert Lueks, Diever
26 mei Stal Chardon, Jorwert
29 mei Stal fan de Kadyk, St. Johannesga

De locatiekeuringen van juni worden nog bekend gemaakt

Juli en augustus:
beoogd wordt, om in deze periode alleen fokdagen te organiseren, eventueel aangevuld met enkele veulenkeuringen. Tijdens de fokdagen zullen de gebruikelijke rubrieken gekeurd worden.

September:
beoogd wordt om in september de Centrale keuring te houden, met de gebruikelijke rubrieken en de Kroon- en Modelverklaring. Verder zullen in september en oktober de gebruikelijke veulen- en stamboekkeuringen georganiseerd worden.

Het staat vast dat in april, mei en juni locatiekeuringen georganiseerd gaan worden. Of er vanaf juli fokdagen georganiseerd kunnen gaan worden en in september een CK, is afhankelijk van de Covid 19-maatregelen. Hierover zal in de loop van maart/april een definitief besluit genomen worden. We zullen te zijner tijd hierover met de fokverenigingsbesturen overleggen. Mede op basis van dit te nemen besluit, zal tevens besloten worden of tijdens de locatiekeuringen paarden kunnen promoveren (Kroon/Model), zoals in 2020 ook het geval was. Mocht het onverhoopt zo zijn dat het organiseren van fokdagen niet mogelijk blijkt te zijn, zullen ook na juni locatiekeuringen georganiseerd gaan worden.