Hoe werkt het met fokwaarden? (met video)

Volledig videoverslag van de presentatie van directeur KFPS Ids Hellinga over fokwaarden bij Friese paarden. Deze video is opgenomen tijdens de fokkerij avond georganiseerd door de Bond van merriehouders en JongKFPS op 21 maart 2019 te Tijnje.