Hulpmiddelen bij hengstenkeuze via MIJN KFPS

De hengstenkeuze voor uw merrie is een complexe afweging van verschillende factoren. Qua exterieur moet een paring passen, daarnaast spelen inteelt en verwantschap een rol en tevens moeten risicoparingen met het oog op aangeboren aandoeningen uitgesloten worden. De KFPS-website biedt verschillende hulpmiddelen om tot een goede afweging te komen. Leden van het KFPS kunnen inloggen op www.kfps.nl met het lidnummer en wachtwoord en komen dan in het menu MIJN KFPS.

 

 

 

 

Een aantal stappen:

1 Compensatie voor exterieur en beweging

In MIJN KFPS kunnen zowel het lineaire scoreformulier als de fokwaarden voor de exterieur- en bewegingskenmerken van uw merrie geraadpleegd worden.

Op basis hiervan kunnen drie of vier kenmerken (het in beschouwing nemen van een groot aantal kenmerken wordt afgeraden) geselecteerd worden, waarvoor uw merrie compensatie nodig heeft.

 

 

In de uitgebreide hengsteninformatie (in het menu fokkerij op kfps.nl), kunnen vervolgens hengsten geselecteerd worden, die voor de geselecteerde kenmerken een gewenst verervingsbeeld hebben. Deze hengsten kunnen geselecteerd worden, door minimum fokwaarden voor de betreffende kenmerken in te voeren.

 

Voorbeeld.
Kies je voor een verbetering van de onderarmlengte en raskenmerken, dan vul je bij deze fokwaarden >= 104 in. Zo kies je verschillende kenmerken die je als verbeterpunt  van jouw merrie wilt invullen (max. 4) en vervolgens klik je op zoeken. Afhankelijk van de gewenste kenmerken komt er een lijst met hengsten tevoorschijn.

 

2 Inteelt en verwantschap

In de meeste gevallen zullen meerdere hengsten op basis van exterieur en beweging bij uw merrie passen. Vervolgens is het van belang om te kijken of de specifieke paringen niet leiden tot een te hoog inteeltpercentage. Dit kan ook in MIJN KFPS berekend worden. Zoek in uw geregistreerde paarden de merrie waarvan u het inteeltpercentage van de potentiele paring wilt berekenen. Paringen met een inteeltpercentage boven de 5% (binnen 6 generaties) worden afgeraden. Bij de inteeltberekening wordt tevens het verwantschapspercentage van de beoogde paring weergegeven. Bij meerdere passende hengsten, voor exterieur en inteelt, zou het verwantschapspercentage doorslaggevend kunnen zijn. Hierbij is het zo, dat hoe lager de verwantschap, hoe gunstiger het is.

In dit voorbeeld kunt u zien hoe een advies eruit komt te zien. Bij deze paring is geen risico mbt waterhoofd of dwergveulen.

3 Risicoparingen

Het KFPS-beleid is er op gericht dat van alle fokmerries bekend is of ze drager zijn van waterhoofd en dwerggroei. In het geval uw merrie nog niet getest is, raden we aan dit te doen voordat de merrie gedekt wordt. Bij de inteeltberekening in MIJN KFPS, wordt tevens aangegeven of de beoogde paring ‘veilig’ is.

 

4 Informatie over de hengst

Heeft u een hengst gevonden die qua verwachting zou kunnen voldoen voor de meest ideale paring dan is het zeker nog aan te raden om de beschikbare informatie over deze hengst te lezen. De eigen scores en rapportages kunt u raadplegen maar ook de scores van de nakomelingen. U kunt deze informatie vinden via MIJN KPFS -> ledenservice -> KFPS hengsten.

5 Overige aspecten

Naast bovenstaande criteria, zijn er nog een aantal andere aspecten die een rol kunnen spelen. Door sommige fokkers wordt het gebruik van jonge hengsten geprefereerd, terwijl andere fokkers liever voor zekerheid kiezen, door hengsten te kiezen die reeds op basis van nakomelingen zijn goedgekeurd. Andere aspecten zijn, de mate van voorkomen van witte aftekeningen, karakter, etc.
Daarnaast kunt u als naslagwerk fokkerij artikelen van de afgelopen 10 jaar raadplegen in de bibliotheek op www.kfps.nl -> fokkerij of in de Phryso’s vanaf de jaren 50 zijn gedigitaliseerd.  De functie is alleen beschikbaar voor leden en u dient hiervoor ook eerst in te loggen. In de zoekbalk  op deze website kan de gewenste ‘zoekwaarde’ worden ingevoerd. De website geeft vervolgens onder vier verschillende tabbladen aan waar de zoekwaarde is gevonden en hoe vaak.  Geheel rechts vindt u ‘Phryso’ en bij het aanklikken van dit tabblad verschijnen alle edities van Phryso per pagina waarin uw zoekwaarden voorkomt. Klik vervolgens op ‘download’ en u komt direct op de bewuste pagina terecht.

U kunt ook het Fokkerscollege terugkijken via deze video over de Hengstenkeuze van Sietske Oosterbaan.

Vorig artikelMewes 438 in Zuid Afrika gestorven
Volgend artikelLivestream KFPS College Tour: Voorbereiding voor het keuringsseizoen, keuringsklaar maken door JongKFPS– 25 maart