I&R-regeling paarden: vragen en antwoorden

Vanaf 21 april 2021 gelden er nieuwe I&R-regels voor paarden. De verblijfplaats van paarden moet vanaf dat moment geregistreerd staan in de nationale database bij RVO. Marijke Akkerman van het KFPS legde tijdens de zesde College Tour uit wat deze regeling betekent voor de KFPS-leden. ‘De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie. Dat kan de eigenaar zijn, maar ook de eigenaar van het weiland, de opfokstal of de manege waar het paard staat.

Hierbij de link naar de KFPS College Tour presentatie over I&R

Waarom deze regeling?
De regelgeving komt voort uit de nieuwe Diergezondheidsverordening die van kracht gaat, het is een Europese verordening waarbij de verblijfplaats van alle paarden in de nationale database geregistreerd moet zijn. Doel is de humane voedselveiligheid te waarborgen zodat er geen paarden in de voedselketen komen waarbij bijvoorbeeld medicijnen zijn gebruikt of de eigenaar dat niet wil.

Wat houdt de regelgeving in?
De verblijfplaats van alle paarden moeten geregistreerd worden in een nationale database. De houder van het paard moet gekoppeld zijn aan de houder van de locatie. Bij het wijzigen van de locatie moet dat in een aantal gevallen (zie vragen hieronder) gemeld worden in de nationale database.

Wat is het verschil tussen een houder en een eigenaar?
Een houder is degene waar het paard verblijft, op het UBN van de houder staat het paard. Dat kan de eigenaar zijn, maar ook een manege, opfoklocatie of een weiland. De houder moet het paard aanmelden op zijn UBN als het paard er langer dan 30 dagen staat. Als de houder geen UBN heeft moet hij die aanvragen.

Over welke paarden gaat het in deze regeling?
Alle paarden, zowel die professioneel gehouden worden alsook alle een paard van een hobbyist.

Krijg ik bericht over deze regeling?
Nee, iedere houder van paarden moet zelf actie ondernemen.

Ik heb al een UBN, wat moet ik doen?
Op de website van RVO kunt u bij wijzigingen UBN aangeven dat u ook paarden houdt. Dat kunt u nu al doen. Vanaf 12 april kunt u de paarden aan het UBN koppelen. Voor alle diersoorten -koeien, geiten, schapen- is het UBN hetzelfde.

Ik heb nog geen UBN, wat moet ik doen?
Een UBN aanvragen via de website van RVO: www.rvo.nl.

Wanneer moet de houder verplaatsingen melden?
Wanneer het paard langer dan 30 dagen op een locatie verblijft moet het geregistreerd worden op dat UBN via RVO. Is het korter dan 30 dagen dan kan dit met datum en tijd vermeld worden in een lokale administratie, bijvoorbeeld een schrift, een agenda of word-bestand. Deze administratie moet je drie jaar bewaren. Ga je op bosrit, naar een training of wedstrijd (korter dan 24 uur) dan hoef je geen administratie bij te houden. Dekstations vormen een uitzondering op deze regels. Daar volstaat tot 90 dagen verblijftijd een lokale registratie.

Het paspoort van het paard moet altijd bij het paard blijven, ook bij de pensionstal of hengstenhouder. Dat paspoort is toch ook een eigendomsbewijs?
Nee, het paspoort is een identiteitsbewijs en hoort bij het paard. De eigenaar moet een (koop)contract hebben als eigendomsbewijs.

Wat doet het KFPS met deze regeling?
Het KFPS is niet verantwoordelijk voor, maar proberen het voor onze leden wel zo makkelijk mogelijk te maken. We hopen dat de registratie van de verblijfplaats ook via MIJNKFPS te organiseren valt. Dat geldt niet voor het aanvragen/wijzigen van een UBN, dat moet via RVO.

Hoe is het nu geregeld?
Nu heeft elk Fries paard een chip en een paspoort, dat altijd met het paard meegaat. Alle veulens worden zes maanden na de geboorte gechipt op veulenkeuringen of door de dierenarts. Daar is de naam, geboortedatum en stamboekregistratie gedaan, gegevens die ook al automatisch in de RVO database staan.’

Hoe wordt de regelgeving gehandhaafd?
De NVWA is verantwoordelijk, ze gaan dat dit jaar nog niet doen.
Hoe zit het met de uitwisseling van data? Kan via de rijksoverheid wel. Kosten? Nog niet bekend. UBN is iets van 26 euro, mekveehouderij 33 euro.

Informatieve links:
De Europese verordening.

UBN aanvragen via RVO.

Zoeken op chipnummer.

Aanvraag paspoort niet Fries paard.

Ik heb een weiland in bruikleen. Moet dat bedrijf UBN aanvragen?
Dat moet de eigenaar, in dit geval ook de houder, van het weiland doen. Maar hij kan u ook machtigen via RVO zodat u het voor de eigenaar kan doen.

Stel ik heb mijn paard op een trainingsstal en zou blijft uiteindelijk toch 30 dagen?
Dat moet de houder dat melden binnen die 30 dagen. De locale administratie is dan niet voldoend, de registratie moet via RVO.

Is de volgende stap een mestboekhouding bijhouden en mest afvoeren?
We weten niet hoe het in de toekomst gaat.

Wat zijn de kosten?
Dat is nog niet bekend. Een UBN aanvragen kost rond de 25 euro per jaar.

Wat als ik het paard verkoop?
Dan meld u het paard in af bij uw UBN via de RVO website of de app.

Ik heb mijn paard op een pensionstal staan. Wie doet wat?
Als eigenaar moet je zorgen voor het paspoort. De Pensionstal moet een UBN hebben en zorgen voor de koppeling van de paarden op de stal.

Vorig artikelIBOP – 28 februari 2021
Volgend artikelBlog Ester: enten tegen Rhino zou verplicht moeten worden