Livestream locatiekeuring Stal Chardon – 14 juli

Vanaf 10 uur kunt u weer meegenieten met de locatiekeuring bij de stal van Jelmer en Anita Chardon in Jorwert.  De juryleden Sabien Zwaga en Piet Bergsma zullen vandaag 36 paarden keuren.

Catalogus Stal Chardon 14-7-2020

Locatiekeuring 2020 Stal Chardon

Locatiekeuring 2020 Stal Chardon001 Brecht fan Itinge Tsjalle 454 x Ielke 382002 Antje Cornelia Wolfert 467 x Leffert 306003 Césanne fan 'e Feart Mewes 438 x Jakob 302004 Daisy Ygrek Eise 489 x Bente 412005 Donderke fan de Slachtedyk Thorben 466 x Sake 449006 Dycke VW Alwin 469 x Doaitsen 420007 Evora van de Hondshoeve Hette 481 x Fabe 348008 Fraukje fan Meren-State Eise 489 x Fabe 348009 Elena fan Berltsum Eise 489 x Harmen 424010 Eke lutske j Beart 411 x Leffert 306011 Fardau fan'e Ridderdijk Epke 474 x Eibert 419012 Fopkje fan de Lege Geaën Eise 489 x Folkert 353013 Evie fan Skrins Eise 489 x Ulke 338014 Doutzen fan 't Uytkom Eise 489 x Olgert 445015 Elise LJ Eise 489 x Norbert 444016 Doutzen w Tsjalle 454 x Norbert 444017 Femke Elvira Eise 489 x Tonis 393018 Demy ût de Grachten Hessel 480 x Beart 411019 Diteke Doutsje fan't Prolingea Felle 422 x Jesse 435020 Fardau PR Eise 489 x Tsjalke 397021 Daisy R.S. Eise 489 x Krist 358022 Frida Markus 491 x Tsjalke 397023 Maaike Dries 421 x Jochem 259024 Tialda V. fan de Miedwei Uldrik 457 x Haitse 425025 Wikje van de sanning AA Rindert 406 x Lolke 371026 Annie Melissa K. Michiel 442 x Wytse 462027 Benthe Stal de Oergong Haitse 425 x Jurjen 303028 Vajen T. Horsea Ster, AAA Tymon 456 x Jasper 366029 Titia fan Tsjerkgaast Ster Bartele 472 x Andries 415030 Yelleke Ster Felle 422 x Norbert 444031 Benthe L.W. Ster Jehannes 484 x Jisse 433032 Ieske fan Wieke's Hiem Ster, Sport, A Ielke 382 x Olof 315033 Rommy H. fan Twillens Ster, Sport, AA Gjalt 426 x Sape 381034 Silke fan 'e Ridderdyk Kroon, AAA Eibert 419 x Wobke 403035 Dalton v.d. Philarina Hoeve Alwin 469 x Norbert 444036 Douwe Jouwe 485 x Rypke 321

Gepostet von KFPS Royal Friesian am Montag, 13. Juli 2020

Locatiekeuring 2020 | Stal Chardon

Locatiekeuring 2020 | Stal Chardon001 Brecht fan Itinge Tsjalle 454 x Ielke 382002 Antje Cornelia Wolfert 467 x Leffert 306003 Césanne fan 'e Feart Mewes 438 x Jakob 302004 Daisy Ygrek Eise 489 x Bente 412005 Donderke fan de Slachtedyk Thorben 466 x Sake 449006 Dycke VW Alwin 469 x Doaitsen 420007 Evora van de Hondshoeve Hette 481 x Fabe 348008 Fraukje fan Meren-State Eise 489 x Fabe 348009 Elena fan Berltsum Eise 489 x Harmen 424010 Eke lutske j Beart 411 x Leffert 306011 Fardau fan'e Ridderdijk Epke 474 x Eibert 419012 Fopkje fan de Lege Geaën Eise 489 x Folkert 353013 Evie fan Skrins Eise 489 x Ulke 338014 Doutzen fan 't Uytkom Eise 489 x Olgert 445015 Elise LJ Eise 489 x Norbert 444016 Doutzen w Tsjalle 454 x Norbert 444017 Femke Elvira Eise 489 x Tonis 393018 Demy ût de Grachten Hessel 480 x Beart 411019 Diteke Doutsje fan't Prolingea Felle 422 x Jesse 435020 Fardau PR Eise 489 x Tsjalke 397021 Daisy R.S. Eise 489 x Krist 358022 Frida Markus 491 x Tsjalke 397023 Maaike Dries 421 x Jochem 259024 Tialda V. fan de Miedwei Uldrik 457 x Haitse 425025 Wikje van de sanning AA Rindert 406 x Lolke 371026 Annie Melissa K. Michiel 442 x Wytse 462027 Benthe Stal de Oergong Haitse 425 x Jurjen 303028 Vajen T. Horsea Ster, AAA Tymon 456 x Jasper 366029 Titia fan Tsjerkgaast Ster Bartele 472 x Andries 415030 Yelleke Ster Felle 422 x Norbert 444031 Benthe L.W. Ster Jehannes 484 x Jisse 433032 Ieske fan Wieke's Hiem Ster, Sport, A Ielke 382 x Olof 315033 Rommy H. fan Twillens Ster, Sport, AA Gjalt 426 x Sape 381034 Silke fan 'e Ridderdyk Kroon, AAA Eibert 419 x Wobke 403035 Dalton v.d. Philarina Hoeve Alwin 469 x Norbert 444036 Douwe Jouwe 485 x Rypke 321

Gepostet von KFPS Royal Friesian am Dienstag, 14. Juli 2020

Kijk voor de uitslagen op de volgende link