Nieuw (aspirant) jurylid: Dik Brummel

Dik Brummel zal vanaf dit jaar het KFPS jurykorps versterken. Hij zal een jaar als aspirant meelopen en daarna als jurylid ingezet worden.

Voorbrenger, speaker en fokker

Voor de meeste mensen is Dik geen onbekend gezicht. Hij heeft al in diverse hoedanigheden in de baan gestaan, als voorbrenger, speaker maar hij ook als eigenaar. Zijn eerste kennismaking met het Friese paard was in 1986. Hij kocht een veulen bij de familie Wiersma uit Rinsumageest. Dit was het begin van een lange en vruchtbare samenwerking. De hengstveulens van Wiersma kwamen bij Dik in de opfok. Na twee jaren in de opfok moesten de hengsten klaargemaakt worden voor de keuring en dit leidde tot het voorbrengen en het keuringsklaar maken. De training van de paarden nam Dik zijn vrouw Jolanda onder haar hoede.

Bente 412 en Atse 342

Hij heeft vier hengsten in het Centraal Onderzoek gehad, waarvan Bente 412 (eigendom van Dhr. Constant) en Atse 342 zijn goedgekeurd (eigenaar Wiersma-Brummel). Gaatze fan ’t Reidfjild en Idsert haalden de eindstreep niet. Toch is zijn misschien wel meest bijzondere paard geen hengst maar een merrie: Zarina fan ‘t Reidfjlid (Hearke 254). Zij schreef vele kampioenschappen op haar naam. Zo werd ze twee keer Kampioen op de Centrale Keuring en vele malen fokdagkampioen in Bergum.

Cursussen in buitenland

Daarnaast heeft Dik ruim twintig jaar in het bestuur gezeten van Midden-Nederland. Vanwege zijn expertise in het keuringsklaar maken heeft hij ook veelvuldig cursussen in het buitenland gegeven met betrekking tot het keuringsklaar maken en voorbrengen. De laatste jaren zien we hem bovendien ook als speaker op de keuringen. Samenvattend heeft Dik zo ongeveer alle kanten van de keuringsbaan gezien en daar kunnen we nu ook het jureren aan gaan toevoegen!