Pilot hengstenselectie: geen beoordeling in de kooi tijdens Hengstenkeuring

Tijdens de komende Hengstenkeuring in januari 2020, zal er bij wijze van pilot, de tweede bezichtiging (beoordeling in de kooi) worden geschrapt. Dit betekent dat,  alle tijdens de eerste bezichtiging aangewezen hengsten op de donderdag van de HK in Leeuwarden,  aan de hand beoordeeld gaan worden. Op basis van de bevindingen zal besloten worden of deze wijziging permanent gaat worden en overeenkomstig in het reglement gewijzigd gaat worden.

Beoogd wordt om een groter aantal hengsten aan te wijzen voor de instructiedagen voorafgaand aan het Centraal onderzoek. Deze instructiedagen zullen hierdoor meer het karakter krijgen van een selectiemoment. Er wordt uiteindelijk niet beoogd meer hengsten aan het CO te laten deelnemen, maar de selectie hiervoor te verbeteren. De gedachte hierbij is dat de selectie voor het CO, een beoordeling onder het zadel betere, nauwkeurigere informatie verschaft dan een beoordeling van een niet-belast paard (aan de hand of vrij bewegen). Onderdeel van de pilot is tevens, dat de mogelijkheid wordt gegeven om naast de drie instructiedagen onder het zadel, de aangewezen hengsten aangespannen aan de jury te tonen.

Deze pilot past naadloos in de KFPS strategie 2019-2024 weergegeven zienswijze, dat in het fokprogramma meer rechtsreeks op de fokdoelkenmerken geselecteerd gaat worden. De nadruk komt hierdoor minder te liggen op selectie van beweging aan de hand en in de kooi, ten gunste van de aanleg als gebruikspaard onder het zadel of aangespannen.

De afgelopen maanden is de hengstenselectie in al z’n stadia onder de loep genomen. Hierin waren verschillende geledingen binnen het KFPS betrokken alsook een aantal van de grootste inzenders van jonge hengsten tijdens de eerste bezichtiging (hengstenhouders). Eerder leidde dit al tot een, inmiddels door de ledenraad ingestemde, voorstel om het tijdstip waarop hengsten aan de eisen van spermakwaliteit dienen te voldoen, te wijzigen van begin januari tot 15 mei.

De pilot zal inhouden dat het programma van de vrijdag van de komende Hengstenkeuring iets gewijzigd zal worden. Hierover volgt spoedig meer informatie.