Stamboom CO-hengst Andre fan ‘e Goëngamieden aangepast

Eerst bezichtiging Drachten

De stamboom van de voor het CO aangewezen hengst Andre fan ‘e Goëngamieden is aangepast. Op basis van afstammingverificatie is komen vast te staan dat de moeder van deze Alke 468-zoon als veulen, tijdens of vóór het chippen, verwisseld moet zijn geweest met een ander veulen. Z’n moeder (de Stermerrie Boukje van het Houkumhuis) blijkt op basis van DNA-onderzoek een dochter te zijn van Doaitsen 420 uit een Sterpreferente merrie van Anton 343 uit stam 43. Eerder stond Gjalt 426 te boek als moedervader.

Deze wijziging heeft geen consequenties voor het selectietraject van Andre fan ‘e Goëngamieden. Z’n stamboom is, na de wijziging, zowel in kwalitatief opzicht als qua verwantschap gelijkwaardig.