Stellingen ‘meerjarenbeleidsplan’ nu ook on-line

De thema-avond van de Bond van Merriehouders en JongKFPS op woensdag 21 maart was drukbezocht

De afgelopen weken hebben er op 4 locaties in Nederland discussieavonden plaatsgevonden, als voorbereiding op de formulering van het nieuwe Meerjarenbeleidsplan. Aan de hand van 22 stellingen over fokkerij, promotie, dienstverlening, etc. konden de aanwezige leden hun visie geven. Op basis van de uitkomst van de stellingen vonden interessante discussies plaats. De meerwaarde van de discussie ligt in het feit dat er tussen twee antwoorden soms best een grijze, meer genuanceerde werkelijkheid ligt. Bovendien werden ook andere aspecten belicht dan waar de stellingen over gingen. Deze discussies vormen de basis voor het concept meerjarenbeleidsplan, dat in de komende regiovergaderingen aan de leden voorgelegd zal worden.

In totaal zijn de bijeenkomsten bezocht door 200 leden. Hoewel de discussie vaak waardevoller is dan de uitkomsten van de stellingen, kunt u nu ook on-line op de stellingen reageren. Dit kan via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/4KFPS

 

Vorig artikelJeanet Dam: ‘Van niet durven dromen tot weer stilletjes durven hopen’
Volgend artikelBij opfok komt veel kijken