Stormruiter winst omzetten naar fokkerij winst

Archieffoto ledenraadsvergadering

Het KFPS heeft het boekjaar 2018 met een goed resultaat afgesloten, met dank aan de participatie in De Stormruiter en de daarbij behorende winstuitkering. Het saldo gaat niet naar de algemene reserve, zo besloot de Ledenraad van het KFPS op vrijdag 24 mei. De euro’s worden gebruikt om de fokkerij te versterken, noemde Peter Bazuijnen. ‘Plus het kader versterken, de gezondheid van het Friese paard bevorderen en het stimuleren van marktuitbreiding naar het buitenland.’

Uithoudingsvermogen toevoegen

Tijdens de regiovergaderingen is de KFPS-strategie 2019-2014 uitgebreid besproken. ‘Goede discussies over de verschillende onderwerpen’, vatte voorzitter Bert Wassenaar samen. Eén belangrijke aanvulling uit deze vergaderingen zal zeker nog extra toegevoegd worden aan de strategie, zo gaf hij aan. ‘Naast duurzaamheid is ook onderzoek nodig naar het uithoudingsvermogen van het Friese paard in de sport. Ook daar gaan we de komende vijf jaar meer aandacht aan besteden.’

Enthousiasme én aanbevelingen bij strategie

Vanuit de ledenraad was er over het algemeen enthousiasme over de beschreven strategie. ‘Een goed plan’, ‘er is over nagedacht.’ Maar ook: ‘we missen oplossingen’ en ‘het mag wel concreter.’ De voorzitter gaf aan dat de strategie duidelijk maakt welke keuzes het stamboek de komende vijf jaar maakt, een meer gedetailleerde uitwerking zal met name in de jaarplannen aan bod komen. ‘Daarbij horen we graag hoe de ledenraad erover denkt en welke ideeën er zijn. Dan kunnen we dat als input meenemen in een concreet jaarplan.’

Sjoerd Ruiter in de plek van Henk Minkema

De voorjaarsvergadering betekende ook een nieuwe benoeming in de Ledenraad. Vanuit It Fryske Greidhynder zal Sjoerd Ruiter de Ledenraad komen versterken. Hij neemt de plaats in van Henk Minkema. Twee voorstellen tot wijzigingen werden er nog ingebracht. Het voorstel het reglement Hengstenkeuring aan te passen werd aangenomen. Hiermee moeten hengsten voor deelname aan het Centraal onderzoek uiterlijk 15 mei voldoen aan de eisen die gelden ten aanzien van de spermakwaliteit. Een door de regio Twente/Achterhoek ingebrachte wijziging van het keuringsreglement wordt aangehouden tot de najaarsvergadering.

Vorig artikelTuigpaarden Fries ras in Bennekom en Roden
Volgend artikelBewonder Eise 489 in de Phryso of live tijdens de open dag