Synergie

De coronacrisis heeft ons stamboek creatief gemaakt. Geen fokdagen, maar wel locatiekeuringen, en er lijkt ook weer ruimte om -met inachtneming van de regels- veulenkeuringen en IBOP’s te organiseren. Langzaam maar zeker ontworstelen we ons aan de greep die corona op de (ooit vanzelfsprekende) dagelijks gang van zaken heeft.
Naast alle negatieve gevolgen die deze wereldwijde pandemie veroorzaakt en die ook de Friese paardenwereld treft, merk ik ook dat er een sterke eensgezindheid is.

Als de coronacrisis één ding duidelijk maakt, is het wel dat we samen verder komen dan ieder voor zich. Het overleg met de verschillende bestuurslagen binnen onze vereniging, en met de fokverenigingen, is nog nooit zo intensief geweest. Samen speuren we naar mogelijkheden om de fokkerij in beweging te houden, iedereen denkt én doet mee. We hebben hetzelfde doel en in crisistijd blijkt dat nog meer van belang. Natuurlijk, verschillen hebben we in onze vereniging genoeg en die benadrukken we ook regelmatig, maar in deze lastige tijd merken we dat we samen sterk zijn. Dat voelt naast heel efficiënt ook als bijzonder waardevol.
Het is een werkwijze en een gevoel dat we als stamboek moeten vasthouden. Wanneer de wereld weer ‘normaal’ functioneert -wanneer dat ook moge zijn- maken korte, krachtige lijnen onze vereniging slagvaardiger. In de vorige Phryso liet ik dat woord al vallen, de coronacrisis onderstreept het belang. Maar het komt alleen op de agenda wanneer we daar eensgezind over zijn en alleen wanneer we vanuit alle geledingen hierover meepraten én meebeslissen. Vergelijk het -om in coronavocabulaire te blijven- met het corona crisisteam.

Vanuit verschillende disciplines komt een kerngroep regelmatig bij elkaar en brengt informatie, visie, gevoel, ideeën en mening van de achterban in. Een afspiegeling van alle betrokkenen, oftewel belangenbehartiging vanuit de volle breedte van ons stamboek en inclusief expertise van het hoogste niveau. Het is synergie, of zoals Wikipedia het omschrijft: het effect van een samenwerking dat groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.
Het vergelijk is eigenlijk nog niet zo raar. Behalve die crisis, die laten we het liefst voor eens en altijd achter ons.

Wiebe Wieling
voorzitter KFPS