Twee nieuwe Kroonmerries na tweeweekse ABFP-test

Garyp2072019_Fokdagkampioen Barran fan it Waad in de ereronde met voorbrenger Niels de Vries. Foto: Bram Buruma

Na de eindbeoordeling van de tweeweekse ABFP-test kan het stamboek twee nieuwe merries in het Kroonregister bijschrijven. De hoogste score was voor de vierjarige Jehannes 484-dochter Barran van it Waad (foto) fan Theo Bruggeling uit Holwerd. Barran werd vorig jaar als driejarige uitgeroepen tot algemeen kampioen van de fokdag van fokvereniging Ta it Bihâld. Met haar triple-A ABFP-score van 83.5 punten onderstreept ze haar kwaliteit. Ook de 9-jarige Lutske D. fan Sumar van Durk Deelstra uit Sumar mag zich na vandaag Kroonmerrie noemen, mede dankzij haar mooie score van 80.5.
De tweeweekse test werd door veel fokkers aangegrepen als alternatief voor de IBOP-beoordeling, welke tot 1 juni niet mogelijk waren. In de lopende reguliere ABFP-test zijn twee tweeweekse testen ondergebracht. De tweede groep loopt op 11 juni de eindbeoordeling. Ook nu er vanaf 1 juni weer IBOP-beoordelingen mogelijk zijn, blijven paarden aangemeld worden voor de tweeweekse test. Deze mogelijkheid lijkt door de fokkers herontdekt te zijn. Het feit dat de paarden twee keer beoordeeld worden in een omgeving waar ze inmiddels bekend zijn, wordt door fokkers als een voordeel ervaren.
De ABFP-testen blijven achter gesloten deuren plaatsvinden, maar worden wel live gestreamd via de KFPS-site en Phryso.com.
De volledige lijst met uitslagen is in te zien op de KFPS-site (in het menu keuringen).