Update Covid-19 maatregelen

Gisteravond zijn door het kabinet aangescherpte maatregelen genomen in strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. De lockdown die van kracht zal zijn tot en met 19 januari heeft de nodige impact op de activiteiten van het KFPS. De consequenties zijn hieronder per activiteit aangegeven:

Na- en herkeuring eerste bezichtiging 18 december

De na- en herkeuring zal gewoon doorgaan, onder dezelfde condities als de eerste bezichtiging, dus zonder publiek. Deze keuring is te volgen via livestream op deze website en op Facebook.

IBOP 24 december in Wergea

Het gebruik van binnensportaccomodaties is niet toegestaan. Dit houdt tevens in, dat ook indoor paardrijden op dit moment niet mogelijk is. Dit zou tot gevolg hebben dat de IBOP niet door kan gaan. KNHS en FNRS zijn op dit moment in gesprek om een uitzondering voor indoor paardrijden te krijgen. Het besluit over het wel of niet doorgaan van de IBOP zal mede hiervan afhankelijk zijn. In overleg met de inzenders zal gekeken worden of het buiten houden van de IBOP eventueel wenselijk is.

ABFP

De lopende test met 5 paarden zal gewoon doorgang vinden. De paarden zullen buiten getraind worden. Eigenaren kunnen hierbij niet aanwezig zijn. De aanlevering van de eerste test van 2021 is uitgesteld van 18 januari naar 20 januari.

KFPS-Hengstenkeuring

De online Hengstenkeuring, die gepland staat op 14, 15 en 16 januari zal waarschijnlijk uitgesteld worden. Het KFPS zal hierover overleg voeren met de lokale overheden. Hierbij zal de optie opengehouden worden om de tweede bezichtiging en de keuring van de stamboekhengsten niet in dezelfde week te laten plaatsvinden.

Nadere details zullen spoedig gecommuniceerd worden.