Vacature: plaatsvervangend lid integriteitscommissie

Namens de ledenraad van het KFPS is de vertrouwenscommissie op zoek naar een:

plaatsvervangend lid
KFPS-integriteitscommissie.

De integriteitscommissie heeft tot taak te adviseren bij vragen en geschillen in relatie tot integriteitskwesties en de vertrouwenscommissie en het bestuur te adviseren ten aanzien van verenigbare en onverenigbare dubbelfuncties bij benoemingen.

Het betreft een functie als plaatsvervangend lid. Uw inzet wordt gevraagd wanneer één van de zittende leden van de integriteitscommissie die geen lid is van het KFPS, niet deelneemt aan het adviesproces.

De vertrouwenscommissie roept geschikte kandidaten op om te solliciteren.

Gezocht wordt naar een kandidaat die:

• Geen lid is van het KFPS
• Van onbesproken gedrag is
• Zich goed mondeling en schriftelijk uit kan drukken in zowel de Nederlandse als de Engelse taal
• Handelt in het algemeen belang van het KFPS
• Niet deelneemt aan noch zitting heeft in een ander orgaan van het KFPS
• Over probleemoplossend en analytisch vermogen beschikt
• Geen (schijn van) belangenverstrengeling inzake het KFPS

Een juridische achtergrond, bestuurlijke/commissie- ervaring en ervaring inzake integriteit is een pré. Daarnaast is het van belang dat u de paardensport in al haar facetten een warm hart toedraagt.

Solliciteren

Als u zich herkent in de bovengenoemde voorwaarden en u ziet het als een uitdaging om als plaatsvervangend lid zitting te nemen in de Integriteitscommissie, dan nodigt de vertrouwenscommissie van het KFPS u uit om te solliciteren. Uw sollicitatiebrief, voorzien van CV en motivatie kunt u sturen naar: VCKFPS@gmail.com. Wij zien uw reactie graag voor 15 oktober 2021 tegemoet.

Meer informatie

Wilt u inhoudelijk meer weten over de functie, neemt u dan contact op met de heer D. Andela (06 511 017 27).Voor meer informatie over de invulling van de vacature kunt u contact opnemen met mevrouw A. Mandemaker (06 552 402 81).

Vorig artikelZweedse toertocht van 1572 kilometer met Friese paarden
Volgend artikelFiduna (Alwin 469) wint zussenstrijd en algeheel Belgisch Kampioenschap