Veelzijdig

De afgelopen maand heeft de Friese paarden ‘mienskip’ afscheid moet nemen van een van de ‘dragers van het Friese paard’, Bob Hofstee. Als tuigpaardenman, als fokker en als hengstenhouder stond het veelzijdige Friese paard centraal in het leven van deze veelzijdige Friese paardenman. Een fokker met zeker voor zijn tijd misschien wel wat een a-typische fokkersloopbaan. In de serie ‘zij droegen het Friese paard’ schetste Jacob Melissen voor Phryso bijna vier jaar terug deze loopbaan treffend. Hofstee vertelde hierin dat hij zich in het begin nauwelijks met fokkerij bezighield. Vooral ook uit economische motieven. Immers, waar een paard stond kon geen melkkoe staan. 
Zijn liefde voor het Friese paard, waar hij mee opgegroeid was, kreeg alle ruimte via de tuigpaardensport. Onder meer met het uitbrengen van de later preferent verklaarde hengst Mark 232, rolde hij als het ware toch de fokkerij binnen. 
In de fokkerij was hij met name succesvol met de nakomelingen van de op ‘Marksate’ gestationeerde Jakob 302. Niet toevallig juist een hengst die het van z’n sportgenen moest hebben. Met een achtergrond in de sport, benader je de fokkerij onwillekeurig toch wat anders.
Misschien staat de fokkersloopbaan van Hofstee wel model voor de nieuwe generatie fokkers. Uiteraard is fokkerij een hobby waar je niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Anderzijds kan het enthousiasme voor het Friese paard ook eerst vanuit de sport invulling gegeven worden, met fokkerij als vanzelfsprekend vervolg. Fokkerij en sport ze kunnen niet zonder elkaar. Ze staan beide volop in de picture bij 
de komende Centrale Keuring. Het belooft weer een mooie climax te worden na een hele zomer selecteren van de beste jonge sportpaarden en de beste exterieur-/fokmerries.
In datzelfde licht, afweging tussen sport en fokkerij, kan 
het gezamenlijke initiatief van de fokkerijraad, hengstenkeuringsjury en hengstenhouders gezien worden om meer jonge hengsten in het selectietraject kansen te geven, door zich onder het zadel en/of aangespannen te tonen. Vanuit dezelfde groep wordt daarnaast gekeken naar een herintroductie van een competitie voor jonge stamboekhengsten. Sport en fokkerij staan ook centraal in de herziene formulering van KFPS-fokdoel, waar momenteel door de fokkerijraad aan wordt gewerkt en welke aan de leden zal worden voorgelegd. Volop actie dus, ten behoeve van het veelzijdige Friese paard en ook de veelzijdige wijze waarop liefhebbers van de Friese paarden genieten.