Veulen op eigen benen

De hele zomer hebben veulens bij hun moeder in de wei gelopen. In het najaar komt het moment dat ze op eigen benen gaan staan en van hun moeder worden gescheiden. Dit hele proces van afspenen is een belangrijke fase in een veulenleven. Dierenarts Annemiek Oomen geeft een aantal tips om het afspenen voor veulens zo goed mogelijk aan te pakken.

Zes maanden

Een jong veulen drinkt nog veel bij de merrie. Als het veulen ouder wordt en ook gaat grazen, zoogt het steeds minder en heeft het zijn moeder steeds minder nodig. Over de ideale leeftijd om het veulen definitief van zijn moeder te scheiden, bestaan verschillende meningen. In het algemeen wordt een leeftijd van minimaal vier maanden aangehouden, maar voor de ontwikkeling van het veulen is het beter om het minimaal zes maanden bij de merrie te laten lopen. In de natuur zal een merrie, zeker als ze opnieuw drachtig is, haar veulen niet meer zogen als het veulen een half jaar tot een jaar oud is.

Geleidelijk afspenen

Het afspenen kan in één keer of geleidelijk gebeuren. Het abrupt scheiden van merrie en veulen brengt veel stress met zich mee. Bij het veulen kunnen hierdoor maagzweren of ongewenst gedrag ontstaan. De merrie heeft bovendien meer kans op uierontsteking. Bij het geleidelijk afspenen worden merrie en veulen eerst kort uit elkaar gehaald, bijvoorbeeld door ze in een stal naast elkaar te zetten. Deze periode kan verder worden uitgebreid, tot ze een hele nacht van elkaar gescheiden zijn. Het is noodzakelijk om het veulen bij een maatje te zetten, zodat ze steun hebben aan elkaar. Om te voorkomen dat het veulen terugvalt in conditie, en om te voldoen aan de eiwitbehoefte van een veulen, is het verstandig om veulenbrok bij te voeren. Uiteraard dienen veulens altijd de beschikking te hebben over voldoende ruwvoer.

Vraag advies

Annemiek Oomen benadrukt dat pas afgespeende veulens goed in de gaten gehouden moeten worden. Maagzweren komen bij veulens vaak voor. Een plotselinge grote verandering in voeding en stress, zoals bij het te snel afspenen, verhoogt de kans op maagzweren. Gaat een veulen speekselen, tandenknarsen, drinkt het onregelmatig of gaat het vaak liggen, dan kan dat duiden op maagzweren. Het is dan belangrijk de hulp van een dierenarts, die kan adviseren over management en ondersteuning met medicijnen, in te schakelen.

Drs. Annemiek Oomen studeerde aan de Faculteit Diergeneeskunde in Gent (België). Na een internship in Emmeloord, is zij acht jaar als paardenarts werkzaam geweest aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Sinds vijf jaar werkt Annemiek bij Dierenkliniek Den Ham waar zij veel chirurgische ingrepen voor haar rekening neemt.