Voorstel statutenwijziging zittingstermijn bestuurslid

De zittingstermijn voor KFPS bestuursleden is vier jaar met een eenmalige verlenging van vier jaar. De vertrouwenscommissie (VC) wil in uitzonderlijke gevallen de zittingstermijn verlengen met een jaar. Hiervoor dienen de statuten te worden aangepast. Deze aanpassing zal in de komende regiovergaderingen en ledenraadsvergadering besproken worden.

Klik hier voor de officiële tekst voor het voorstel statutenwijziging zittingsduur bestuurslid

Verlenging van een jaar voor uitzonderlijke gevallen

De VC bestaande uit vijf ledenraadsleden, selecteert kandidaten voor vacante functies in het bestuur. De afgelopen tijd zijn er veel nieuwe kandidaten geselecteerd, voorgedragen en benoemd. Er wordt aangegeven dat mede uit het oogpunt van continuïteit en het vinden van de juiste kandidaten een uitzondering mogelijk zou moeten zijn voor zittende bestuurders. In uitzonderlijke gevallen stelt de VC voor om de zittingstermijn van een bestuurslid na een periode van twee keer vier jaar te verlengen met een jaar. Hiervoor dienen de statuten te worden aangepast.

 

 

Vorig artikelNieuwe blogster Phryso.com: Margriet Griffioen
Volgend artikelIdeale bouw Fries paard niet altijd ideaal voor de sport