Zes Sterren bij Stal Bosma, drie van vader Reinder 452

De vijf Stermerries bij de locatiekeuring Stal Bosma. Van links naar rechts: Vedette PJ (Tymon 456), Boukje fan ‘e Schouw (Reinder 452), Femke “fan de Skou” (Reinder 452), Baukje L. (Tonjes 459) en Arwen fan it Waad (Hessel 480) met eigenaren en voorbrengers. Foto: Johanna Faber

Vroeg gestart (8.00 uur) vanwege tropische temperaturen was de locatiekeuring op vrijdag 7 augustus bij Stal Bosma in Kollumerzwaag mooi voor de echte hitte klaar. Harry Draaijer en Jan Hellinx keurden in totaal veertien paarden; vier waren afwezig. Bij de merries kregen vijf een tweede premie. Zij mochten dus het Sterpredicaat in ontvangst nemen. Eén hengst werd ook Ster. Wat opviel is dat relatief veel paarden een bemerking kregen op het beenwerk.

Succes voor hengstenhouder Bosma

Het was een succesvolle keuring voor hengstenhouder Tjibbe Bosma uit Kollumerzwaag. Twee van zijn merries en een driejarige hengst werden Ster. Bij de driejarigen werd zijn zeer aansprekende Femke fan de Skou (Reinder 452 x Teade 392) Ster tweede premie. Bij de vier jaar en oudere stamboekmerries was het zijn imponerende Boukje fan ‘e Schouw (Reinder 452 x Jasper 366) die Ster werd. Diezelfde eer viel de zesjarige stamboekmerrie Vedette P.J. (Tymon 456 x Doaitsen 420) van Piet Faber uit Nijerberkoop ten deel. Ook fokker L. Postma was een gelukkig man. Zijn vierjarige stamboekmerries Arwen fan it Waad (Hessel 480 x Tsjalke 397) en Baukje L. (Tonjes 459 x Brandus 345) werden Ster tweede premie.

Indrukwekkende draf driejarige Doeke

De 9-jarige Jikke út ‘e Mieden Ster (Reinder 452 x Rypke 321) van fokker en eigenaar mevrouw M. Annema-Broersma uit Zwaagwesteinde schoot tekort in de stap en kreeg daarom geen uitnodiging voor de tweede ronde. De driejarige hengst Doeke út ‘e Mieden (Reinder 452 x Rypke 321) die eveneens door mevrouw Annema is gefokt was wel succesvol. Hij werd Ster. Deze correct gebouwde hengst die veel indruk maakte in de draf is in eigendom van Tjibbe Bosma. Jikke en Doeke stammen allebei uit de merrielijn waaruit ook Antje út ‘e Mieden Ster Prestatie (Franke 251) stamt. Zij is de moeder van Jasper 366 (Olof 315).